Projekt

Typ Infrastruktur, landskapsarkitektur, arkitektur  Plats Stockholm Beställare Nacka Kommun Datum 2014– 2016 Status Slutfört Tjänst Landskapsarkitektur  Uppgiften har varit att utforma två nya tunnelmynningar och dess anslutningar till befintliga stråk och till den nya stadsdelen på Kvarnholmen i Nacka. Den nya tunneln förbinder de centrala delarna av Nacka med den nya bron över Svindersviken som …

KVARNHOLMSFÖRBINDELSEN Läs mer »

Typ Transport, infrastruktur, vägarkitektur  Plats Stockholm Beställare Region Stockholm, Trafikverket Datum 2012 – 2015 Status Slutfört Tjänst Landskapsarkitektur, Projektledning, Projekteringsledning E4 Förbifart Stockholm är en ny motorväg som kommer att förbinda de södra och norra delarna av Stockholm och leda trafik på E4:an runt och förbi Stockholm. För att minska påverkan på känsliga natur- och …

FÖRBIFART STOCKHOLM Läs mer »

Typ Transport, offentliga rummet, urban design, spårväg  Plats Stockholm Beställare Trafikkontoret, Stockholm Stad  Datum 2011–2018 Status Slutfört Tjänst Landskapsarkitektur, Projektledning Treelines uppdrag, som pågått under lång tid och i olika former, innebar i korthet att utreda funktioner och ta fram en gestaltning som sätter människan i centrum. I och med Spårväg City och Citybanans nya …

SERGELS TORG OCH KLARABERGSGATAN Läs mer »

Typ Stadsplanering, infrastruktur, transport, renovering Plats Stockholm Beställare ELU Konsult AB Datum 2016 – Status Pågående Tjänst Projektledning, Projekteringsledning Slussen har varit en av Stockholms knutpunkter under flera hundra år. Redan 1642 byggdes den första slussen, den så kallade Drottning Kristinas sluss. Slussen har uppgraderats och anpassats till rådande förhållanden under varje århundrade. Det Slussen …

NYA SLUSSEN Läs mer »

Typ Transport, infrastruktur Plats Stockholm Beställare Trafikförvaltningen för Stockholms stad Datum 2012 – Status Pågående Tjänst Landskapsarkitektur, Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning, Väg, gata och mark Kistagrenen ska erbjuda attraktiv kollektivtrafik som ger förutsättningar för långsiktigt hållbar stadsutveckling genom att vara ett tydligt, tillförlitligt och komfortabelt alternativ för resor. Spårvägen ska medge ökad bebyggelse i en tät …

TVÄRBANAN KISTAGRENEN Läs mer »

Typ Offentliga rummet, Gestaltning, Transport Plats Stockholm Beställare Trafikförvaltningen för Stockholms stad Tjänst Landskapsarkitektur, Projekteringsledning Datum 2020 – Status Pågående Jan Stenbecks torg är ett centralt beläget torg i Kista, norra Stockholm. Torget utgör ett nav i Kista för främst det stora antalet människor som har sin arbetsplats i Kista, men även för besökare till …

JAN STENBECKS TORG Läs mer »

Typ Byggprojekt Plats Habo kommun Beställare Dagab Inköp & Logistik AB Tjänst Byggledning, projektledning, projekteringsledning, teknikansvar Datum 2019 – 2021 Status Sludförd Team David Holm, Davy Prieur, Elisabeth Rågdahl, Jacob Ekblad, Markus Eek De Geer, Mikael Johansson, Lovisa Näswall, Tuba Kolat I Bålsta anlägger Axfood, genom sitt inköps- och logistikbolag Dagab en helt ny toppmodern …

LOGISTIKCENTER BÅLSTA, DAGAB Läs mer »