Infrastrukturdesign

Infrastrukturdesign 

Projektering som behövs för en
väl fungerande infrastruktur

Våra medarbetare kan bistå med projektering av infrastrukturanläggningar i form av vägar, gator, järnvägar och andra typer av markanläggningar som behövs för en väl fungerande infrastruktur. Treelines medarbetare har lång och bred erfarenhet av både stora och komplexa infra- eller stadsbyggnadsprojekt samt av småskaliga detaljprojekteringsuppdag. Våra beställare är vanligtvis Trafikverket, Svenska Kraftnät, kommuner och kommunala bolag etc. Vi har även stor vana av att samarbeta med privata aktörer så som exploatörer och entreprenörer.

Genom erfarenhet och närhet till övriga kompetenser inom Treeline har vi tillgång till en gedigen kunskapsbank, så som geotekniska förutsättningar, gestaltningsambitioner, produktionskrav etc.

Projekteringen sker i 3D, men vi anpassar oss efter projektens förutsättningar och behov. 

Exempel på tjänster

Exempel på miljöer