Geoteknik

Geoteknik

Vikten av att ta fram rätt
information åt rätt resurs

Den geotekniska avdelningen kännetecknas av sin breda kompetens och sitt flexibla arbetssätt som möjliggör oss att ta oss an de flesta uppdragen och anpassa oss mot uppdragets karaktär och komplexitet. Våra geotekniker har en bred erfarenhet och jobbar inom uppdrag i olika skeden, med olika storlekar och olika typer av slutmål.

Geoteknik är ett teknikområde som i många fall ligger som underlag till andra projektörer, därför lägger vi stor vikt vid att fokusera på slutmålet, vikten av att ta fram rätt information åt rätt resurs. Vi sitter sällan i vår egen vrå utan arbetar för att ha en god dialog med övriga teknikområden. Vi är kända för att vara väldigt hjälpsamma och är måna om att upprätta en god relation till andra konsulter och projektörer.

En viktig grundvärdering för oss är att säkerställa relationen mellan det teoretiska och det praktiska. Vi har god erfarenhet av byggskeden, fältarbeten och entreprenörer som ger oss möjligheten att hitta den lämpligaste tekniska lösningen för det specifika projektet. 

Exempel på projekt

Exempel på tjänster