mark- och vägprojektering

mark- och vägprojektering

Beställare kan vara Trafikverket,
kommuner eller privata aktörer

Våra medarbetar inom väg-, gata- och markprojektering har lång erfarenhet av både stora och komplexa infra- eller stadsbyggnadsprojekt och av småskaliga detaljprojektering. Våra beställare kan vara Trafikverket, kommuner eller privata aktörer.

Genom erfarenhet och närheten till våra övriga kompetenser inom Treeline har vi tillgång till stor kunskap om geotekniska förutsättningar, gestaltningsambitioner, produktionskrav etc.

Vi projekterar oftast i 3d, men anpassar oss efter projektens förutsättningar.

Exempel på tjänster

Exempel på miljöer