Projektledning

Projektledning

Nyckelpersoner i såväl mindre
som större komplexa projekt

Projektledare och projekteringsledare är nyckelpersoner i såväl mindre som större komplexa projekt. Våra projektledare har gedigen erfarenhet av att leda multidisciplinära uppdrag, ofta kopplade till olika typer av infrastruktur. Tid, kostnad och kvalitet är centrala för projektledning, men vi lägger även stor vikt vid trivsel och ömsesidig respekt när vi arbetar. Som medarbetare i projekt ledda av Treeline ska du känna dig sedd och hörd, och veta vad som krävs av dig för att projektet ska lyckas.

Vi har ett fritt och flexibelt arbetssätt där uppdragsgivarens behov är i fokus. Beroende på uppdragets karaktär och komplexitet anpassar vi upplägget så att det blir maximal effekt av projektgruppens arbete.

Våra projekt- och projekteringsledare återfinner ni i flera av de stora komplexa uppdrag inom infrastruktur som pågår både i Stockholmsområdet och runt om i Sverige. Vi jobbar exempelvis med projektledning kopplat till utbyggnaden av elnätet på flera håll i landet.

Exempel på projekt