Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur

Ett öppet och flexibelt arbetssätt
med fokus på behov

Vi arbetar inom landskapsarkitekturens alla skeden och miljöer, åt såväl offentliga som privata uppdragsgivare. Vi arbetar ofta i uppdrag som innebär planering och utformning av stadsmiljöer och infrastruktur. Vi har stor erfarenhet av uppdrags-, projekt- och processledning inom uppdrag där gestaltning har en betydelsefull roll. Och för oss finns det i stort sett alltid utrymme och behov av gestaltning. Inom vår landskapsgrupp finns även erfarna projektörer som förverkligar koncept och visioner till byggbara och robusta anläggningar – och som älskar att jobba med vegetationslösningar.

Vi har ett öppet och flexibelt arbetssätt med fokus på uppdragsgivarens behov. Särskilt i tidiga skeden är ofta processen fram till slutleverans viktigast. Under processen ställs både praktiska frågor såväl som mål från olika intressenter mot varandra och avgörande vägval och ställningstaganden måste göras. Vi har erfarenheten att vara frågvisa och samtidigt vägleda våra uppdragsgivare så att de är väl förberedda inför nästa skede.

Vi tycker om de lite mer idé- och policyinriktade uppdragen, exempelvis strategier, handböcker och program och att vara stöd till beställaren i implementeringen. 

Exempel på projekt

Exempel på tjänster