Generalkonsult

Generalkonsult

Tillser att all nödvändig kompetes
knyts till uppdraget

Att vara generalkonsult innebär att vi tar ett helhetsansvar för ett uppdrag. Vi får en uppgift från uppdragsgivaren och sedan tillser vi att all nödvändig kompetens knyts till uppdraget. Med vårt stora kontaktnät i branschen har vi goda möjligheter att skapa våra egna ”dream teams” med samspelta kompetenta konsulter som får jobbet gjort.

Som generalkonsult kan vi även hantera kontakt med externa parter, exempelvis kommuner eller myndigheter, för tillstånd eller avtal. Vi kan även ta hand om upphandling av entreprenör och byggleda fram till färdig anläggning.

Vi trivs i rollen som generalkonsult, särskilt eftersom vi uppskattar ett nära och förtroendefullt förhållande till våra uppdragsgivare.

Exempel på projekt