Detaljplaner

Detaljplaner

Stöttning genom hela
detaljplaneprocessen

Vi stöttar kommuner och exploatörer i alla delar av detaljplaneprocessen. Vi har stor erfarenhet av planprojektledning och planhandläggning inom kommuner inklusive att ta fram planhandlingar och plankartor. Vi tar oss an såväl mindre planärenden som komplexa stadsbyggnadsprojekt eller andraprojekt där det finns behov av expertis inom plan- och stadsbyggnadsprocesser.

Vi agerar gärna byggherrestöd med rådgivning, framtagning av skisser och material samt hjälp i dialog med kommuner inför och under en planprocess. För bedömningar i olika fackrelaterade frågor inför eller under planarbetet har vi möjlighet att ta hjälp av våra övriga kompetenser inom företaget eller vårt stora kontaktnät.

Exempel på projekt

Exempel på tjänster