FÖRBIFART STOCKHOLM

Typ

Transport, infrastruktur, vägarkitektur 

Plats

Stockholm

Beställare

Region Stockholm, Trafikverket

Datum

2012 – 2015

Status

Slutfört

Tjänst

Landskapsarkitektur, Projektledning, Projekteringsledning

E4 Förbifart Stockholm är en ny motorväg som kommer att förbinda de södra och norra delarna av Stockholm och leda trafik på E4:an runt och förbi Stockholm. För att minska påverkan på känsliga natur- och kulturområden kommer 18 kilometer av de totalt 21 kilometrarna av vägen att förläggas i tunnel. Arbetet har påbörjats och byggnationen förväntas pågå under cirka tio år. När trafikleden öppnas för trafik kommer den att vara en av de längsta vägtunnlarna i världen.

Treeline har haft rollen som ansvarig landskapsarkitekt och specialist inom anläggningsdelarna Akalla och Häggvik, vilket innefattar både totalentreprenader och utförandeentreprenader för ytanläggningar och tunnlar. Arbetet har även innehållit kompensationsåtgärder och ekosystemtjänster i Hanstareservatet. Rollen har innefattat samordning och dialog med berörda kommuner kontinuerligt under hela projektet, vilket har varit en nyckel för att kunna implementera förslagen. Fokus har varit att minimera den nya infrastrukturens intrång genom att minska ytanspråket samt skapa generösa kopplingar över vägen. I de större vägrummen har stor vikt lagts på skalan och de visuella kopplingarna i landskapet.

Treelines medarbetare har sedan tidigt skede haft ledande roller i den projekterande konsultorganisationen vid projektering av E4 Förbifart Stockholm, med ansvar för upprättande av förfrågningsunderlag, samt ansvar för övergripande tekniksamordning för anläggningsdelarna Skärholmen och Södra Lovö. Treeline har även haft rollen som tidplanerare för designarbetet i anläggningsdelen Hjulsta Södra. 

Bildägare: Svenska fastigheter