KVARNHOLMSFÖRBINDELSEN

Typ

Infrastruktur, landskapsarkitektur, arkitektur 

Plats

Stockholm

Beställare

Nacka Kommun

Datum

2014– 2016

Status

Slutfört

Tjänst

Landskapsarkitektur 

Uppgiften har varit att utforma två nya tunnelmynningar och dess anslutningar till befintliga stråk och till den nya stadsdelen på Kvarnholmen i Nacka. Den nya tunneln förbinder de centrala delarna av Nacka med den nya bron över Svindersviken som landar på Kvarnholmen. Tillsammans bildar tunneln, bron och gång- och cykelförbindelsen, nya Kvarnholmslänken för cyklister, fotgängare, kollektivtrafik och fordonstrafik. Bergytan vid tunnelmynningarnas fasader har klätts med gabioner, som skyddar trafikanter från fallande stenar och vatten. Kvarnholmslänken öppnades för trafik i juni 2016.

Projektet utfördes av Treeline i samarbete med AFRY, Erik Andersson Arkitekter och Nacka kommun i projektets design- och konstruktionsfas. 

Bildägare: Svenska fastigheter