LOGISTIKCENTER BÅLSTA, DAGAB

Typ

Byggprojekt

Plats

Habo kommun

Beställare

Dagab Inköp & Logistik AB

Tjänst

Byggledning, projektledning, projekteringsledning, teknikansvar

Datum

2019 – 2021

Status

Sludförd

Team

David Holm, Davy Prieur, Elisabeth Rågdahl, Jacob Ekblad, Markus Eek De Geer, Mikael Johansson, Lovisa Näswall, Tuba Kolat

I Bålsta anlägger Axfood, genom sitt inköps- och logistikbolag Dagab en helt ny toppmodern logistikanläggning för hela koncernen som ska stå klart 2023. Lagret, som kommer bli ett av Europas modernaste för butik och e-handel, är en av Axfoods största investeringar genom tiderna. Lagerbyggnaden byggs och ägs av NREP på uppdrag av Axfood. Om några år kommer ca 1000 personer att arbeta i anläggningen, fördelade på 2- eller 3-skift.

Fastigheten intill lagerbyggnaden ägs av Axfood själva. På fastigheten anläggs personalparkering och uppställningsplats för lastbilar. På parkeringsytorna möjliggörs för en verkstad i senare skede. I framtiden kan fler verksamheter tillkomma, eftersom det finns outnyttjad mark kvar inom fastigheten. Treeline har varit engagerade som generalkonsult för Axfood från det att fastigheten förvärvats från Håbo kommun. Treelines uppdrag har omfattat projektledning, skissande, projektering, upphandling av entreprenör samt byggledning under anläggningsprocessen.

I nära samarbete med Dagab har Treelines konsultgrupp tagit fram förslag på olika användningsområden för marken och fört dialog med kommunen, lokaltrafiken och NREP som bygger lagerlokalen intill. Huvudsyftet med fastigheten har från början varit personalparkering, men många olika användningsområden har prövats och värderats. Bland annat växthus som utnyttjat överskottsvärme från lagerbyggnaden samt fruktodling. Den anläggning som Treeline varit med att ta fram består i nuläget av personalparkering med 600 platser samt uppställningsplatser för 45 lastbilar.

Bildägare: Treeline