NYA SLUSSEN

Typ

Stadsplanering, infrastruktur, transport, renovering

Plats

Stockholm

Beställare

ELU Konsult AB

Datum

2016 –

Status

Pågående

Tjänst

Projektledning, Projekteringsledning

Slussen har varit en av Stockholms knutpunkter under flera hundra år. Redan 1642 byggdes den första slussen, den så kallade Drottning Kristinas sluss. Slussen har uppgraderats och anpassats till rådande förhållanden under varje århundrade. Det Slussen som nu byggs om invigdes 1935. Slussen inkluderar förutom vattenreglering mellan Mälaren och Saltsjön även Stockholms näst största kollektivtrafikknutpunkt.

Stockholms Stad är uppdragsgivare av detta multidisciplinära uppdrag som under bygghandlingsskedet är uppdelat i tre delar: Land, Vatten och Berg. Land inkluderar handelsytor, temporär busshållplats, kontors- och rekreationsytor m.m. på Södermalmssidan. Deluppdrag Vatten inkluderar kajer, sluss- och avbördningsfunktion, rekreationsytor på det blivande Slusstorget och i Gamla Stan med mera.

Treeline leder konsultgruppens projektering avseende framtagande av förslags- och bygghandlingar för delområde Land och Vatten. Uppdraget inkluderar ett flertal teknikområden inklusive konstbyggnad, geokonstruktion och geoteknik, arkitektur, landskapsarkitektur, installation, mekanik, trafik med mera. Konsultgruppen består av sju konsultföretag och ca 200 ingenjörer och arkitekter.

Bygghandlingar tas i huvudsak fram för utförandeentreprenad och utförs i samverkan med såväl beställaren som entreprenören. Projekteringen i detta mycket komplexa uppdrag genomförs i 3D. Bygghandlingar tilldelas entreprenören i modellformat istället för som traditionella ritningar. 

Bildägare: ELU Konsult AB/Tikab