Ekosystemtjänster – en del av arkitekturen

Treeline stöttar Trafikverket med att undersöka hur ekosystemtjänster kan integreras i arkitekturen, både i planeringen och förvaltningen av Trafikverkets anläggningar. Sedan ekosystemtjänstbegreppet fördes in i samhällsbyggnadsprocessen har en lång rad modeller tagits fram för att analysera och integrera ekosystemtjänster i projekt och verksamheter. Liksom övriga myndigheter arbetar Trafikverket med att implementera metoder i sitt arbete för att skapa goda förutsättningar för att bevara och utveckla ekosystemtjänster i miljöer och projekt. Att utveckla verktyg för att göra ekosystemtjänster till en naturlig aspekt vid utformning och anpassning av väg- och järnvägsmiljöer är ett inspirerande och viktigt arbete, angeläget för vår samtid och framtid.