17 december 2020

Treeline stöttar Trafikverket med att undersöka hur ekosystemtjänster kan integreras i arkitekturen, både i planeringen och förvaltningen av Trafikverkets anläggningar. Sedan ekosystemtjänstbegreppet fördes in i samhällsbyggnadsprocessen har en lång rad modeller tagits fram för att analysera och integrera ekosystemtjänster i projekt och verksamheter. Liksom övriga myndigheter arbetar Trafikverket med att implementera metoder i sitt arbete …

Ekosystemtjänster – en del av arkitekturen Läs mer »

Det första teknikhuset med konst, av konstnären Rebecka Bebben Andersson, längs Tvärbanan Kistagrenen är färdigställt i Bromma Blocks. Konsten är tolkningar av berättelser från boende kring de platser där teknikhusen är placerade. Den är ingjuten i fasadens betongelement och blir därför en integrerad del av byggnaden.