UPPSALA SPÅRVÄG PROGRAMHANDLING

Typ

Stadsutveckling, Kollektivtrafik, Infrastruktur

Plats

Uppsala

Beställare

Uppsala Kommun, Region Uppsala

Datum

2020 – 2022

Status

Slutfört

Tjänst

Projektledning, Landskapsarkitektur

Treeline har tillsammans med Systra, White och Rundquist tagit fram en programhandling för Uppsala spårväg. Uppdragets syfte har varit att analysera projektet utifrån alla ingående aspekter: infrastruktur, fordon, system, landskaps- och stadsbild, konsekvenser, trafikering, kapital- och driftskostnader etc. och ge rekommendationer inför kommande skeden.

Programhandlingen ska kunna användas som ett underlag inför ett kommande upphandlingsförfarande av slutlig utformning och byggande av spårvägen. Uppsala är en av Sveriges mest expansiva kommuner och beräknas kunna ha runt 340.000 innevånare år 2050. Expansionen tillsammans med målen om en hållbar samhällsutveckling gör att ett nytt starkt kollektivtrafikssystem behövs. 

Bildägare: Uppsala Kommun