Strategiska arkitekturtjänster åt Trafikverket

Treeline kan stolt meddela att vi blivit utvalda som konsulter för Trafikverkets strategiska arkitekturtjänster. Vi bildade team med våra vänner på ON Arkitekter och under anbudsarbetet väcktes många goda tankar kring hur arkitektur och infrastruktur kan och bör samordnas. Vi ser fram emot att utveckla detta i kommande uppdrag! 

Ramavtalet omfattar innovations-, utrednings- och utvecklingsuppdrag inom väg- och järnvägsarkitektur.  

Läs mer
https://onark.se/