Projektledning och geoteknik m.m. i uppdrag åt PreZero

PreZero har gett Treeline förtroendet att som generalkonsult bistå PreZero i utvecklingen av deras sorteringscenter i Högdalen. Treeline är del i projektets alla skeden från detaljplan vidare till färdig anläggning. Treeline planerar, projekterar, sköter kontakter med externa parter, söker bygg- och marklov, upphandlar entreprenör, byggleder och slutbesiktigar.

Det som på ytan kan se ut som en enkel avfallsanläggning innehåller många spännande utmaningar – precis som vi vill ha det! Klurig geoteknik, logistiska utmaningar under byggskede, teknisk försörjning med förhinder och utformning av ytskikt på stadens parkmark, för att nämna några. Det här blir ett spännande uppdrag för oss på Treeline att samlas kring.   

Vi ser fram emot invigning av färdig anläggning våren 2024!