PROJEKTLEDARE INFRASTRUKTUR TILL STOCKHOLMS STAD

Typ

Infrastruktur

Plats

Stockholm

Beställare

Stockholm Stad

Datum

2021 –

Status

Pågående

Tjänst

Projektledning

Stockholm växer och Treeline har tecknat ramavtal med Stockholms stad för att bidra med projektledare till stadens infrastrukturprojekt.

Projekten är av varierande storlek och komplexitet och kan exempelvis röra sig om byggande av cykelbanor, gångstråk, renovering av befintliga konstruktioner samt större samverkansprojekt med till exempel Trafikverket eller Trafikförvaltningen. 

Bildägare: Lidingö Stad