EXPLOATERING PREZERO HÖGDALEN

Typ

Exploatering och masshantering för utfyllnad och tryckbank 

Plats

Stockholm (Högdalen) 

Beställare

PreZero Recycling

Datum

2022 –

Status

Pågående

Tjänst

Projektledning, projektering, produktionsledning

Högdalentopparna är kända profiler i förortslandskapet söder om Stockholm. Ett område för friluftsliv som till största del kom till under 60-talets rivningsiver i centrala Stockholm. Här har funnits skidlift och rodelbana, men idag huserar topparna bara en discgolfbana.

PreZero Recycling, som alltså är beställare av jobbet, driver idag en återvinningsanläggning på platsen. PreZero har i sin tur fått uppdraget av Stockholm Exergi som en del i ett större avtal där även Stockholms Stad och SVOA varit med och förhandlat fram en totallösning för området runt Högdalstopparna. Syftet med hela stora projektet är att frigöra yta för utbyggnad av Stockholm Exergis kraftvärmeverket.

Treeline Consulting har i korthet uppdrag: att ta fram förfrågningsunderlag med tekniska beskrivningar, modeller och ritningar, administrativa föreskrifter etc. för en utförandeentreprenad med en omfattande utfyllnad av en dalgång som ska stabiliseras med en tryckbank, att förbereda en yta på stadens mark för evenemang, att ta fram en dagvattenutredning och bygga en dagvattendamm anpassad till den utredningen och till miljökraven som ställs för området och dess avrinningsområden, och till sist agera beställarstöd när entreprenaden påbörjats.

Utmaningen är främst att nå stabilitet för massor inom detaljplanerat område, att få till en dagvattenhantering som klarar ställda mängd- och miljökrav samt att förbereda för en effektiv produktion. Svenska Kraftnäts ledningar och ledningsgator som idag går tvärs över området har också dessa en betydande inverkan på projektet.

Bildägare: Treeline