MALUNG – SÄLENS ELNÄT AB

Typ

Energi och infrastruktur 

Plats

Malung-Sälens kommun

Beställare

Malung-Sälens Elnät AB

Datum

2022-01-01 till 2025-12-31

Status

Pågående

Tjänst

Projektering, beredning och konstruktion. Projektledning. Tillstånd och myndighetsfrågor. Upphandling. 

Malung-Sälens Elnät har under en lång tid arbetat med att efterleva sitt värdeord ”trygg och säker elförsörjning” till invånare, ägare och besökare i Malung-Sälen.

Malung-Sälens Elnät har de senaste åren haft ett högt tryck på nyanslutningar, då primärt i Sälenfjällen. Verksamheten fortsätter att växa och för att möta kommande utmaningar i allt från förnybar produktion, batterilager, vätgasproduktion och elbilsladdning kommer det fortsatt att göras stora investeringar i elnätet. Även mikroproduktion har ökat markant det senaste året och anslutningstakten är fortsatt hög.

I dagsläget bedrivs ett av koncernens största reinvesteringsprojekt som har arbetsnamnet ”Kraftsamling Sälenfjällen”. Projektet som helhet består av fem delprojekt som omfattar både stationsombyggnationer samt kabelförläggningsprojekt. Med syftet att fördubbla kapaciteten inom Sälenfjällen och därmed bidra med förutsättningar till den fortsatta utvecklingen.

Treeline har i uppdrag att projektleda Malung-Sälens Elnäts större investeringsprojekt samt bidra med kompetens inom arbetsmiljö, byggbarhetsanalys och förprojektering samt upphandling. I uppdraget hanteras och styrs även bolagets egen personal samt andra konsulter som arbetar i projekten.

Att arbeta med projekt i fjällmiljö leder till en rad komplexa utmaningar med framför allt byggbarheten och begränsningar som råder under höglastperioder och vintersäsong. Även aspekter såsom natur och djurliv spelar en stor roll och påverkar hur projekten planeras och genomförs. 

Bildägare: Treeline