Huvudbron är redo att besökas

I 6 år har Treeline Consulting uppdragslett Delområde Vatten och Land i Projekt Nya #Slussen. När huvudbron invigs nu på söndag av H.M. #Konungen och #Kronprinsessan så är det en milstolpe i projektet och innebär starten på skede 2. Öppningen av bron blir startskottet för rivningen och urschaktningen av den gamla västra Slussbron och Södermalmstorg. För Treeline betyder det att vi nu fokuserar på de sista två åren av projektering. Handlingar för Slusskanalen och Katarina Västra ska slutföras och förfrågningsunderlag för Stadsgården och Gång- och Cykelbron ska upprättas. Kl. 5 på måndag morgon har ni möjlighet att vara först över bron när den öppnar. Ses vi där?

ELU Konsult ABHelenius Ingenjörsbyrå ABRejlersStructorTikabTyréns ABWhite ArkitekterStockholms stad