FYRA SPÅR UPPSALA

Typ

Infrastrukturprojekt

Plats

Uppsala

Beställare

Trafikverket

Datum

2022 – 2025 med option på 1+1 år

Status

Pågående

Tjänst

Projektledning, Projekteringsledning 

Trafikverket har i nationell plan fått uppdraget att komplettera de befintliga två spåren mellan Länsgränsen Stockholm/Uppsala och Uppsala C med två nya spår samt bygga nya stationer i Alsike och Bergsbrunna. Projektet avser att ge ökad robusthet, tillgänglighet och kapacitet på Ostkustbanan mellan Stockholm – Uppsala.

Programmet är genomför två järnvägsplaner och två projekteringsuppdrag där kontrakterade konsultorganisationer arbetar med utrednings- och projekteringsfrågor. Treeline har till uppdrag att bistå Trafikverket med projekteringsledning av den kontrakterade konsultorganisationen för en Järnvägsplan enligt typfall 4 samt att bistå med planering av näst kommande skeden för upphandling av bygghandlingsprojektering och senare entreprenörer för byggande av den nya anläggningen.

Projektet avser:

  • Två nya spår på en ca 23 km lång sträcka
  • Nya stationer i Bergsbrunna och Alsike
  • Utveckling av Uppsala C
  • Totalkostnad för programmet är bedömt till ca 13,4 MNKR
  • Tidplan – Byggstart tidigast 2026 och planerad öppning för trafik 2034.

Bildägare: Treeline Norr AB