Det första teknikhuset med konst, av konstnären Rebecka Bebben Andersson, längs Tvärbanan Kistagrenen är färdigställt i Bromma Blocks. Konsten är tolkningar av berättelser från boende kring de platser där teknikhusen är placerade. Den är ingjuten i fasadens betongelement och blir därför en integrerad del av byggnaden.