Besök på byggplatsen, tvärbanans Kistagrenen. 

Här är några av våra landskapsarkitekter från Treeline och våra arkitektvänner från &Rundquist ute på platsbesök på tvärbanans Kistagren. Treeline och &Rundquist ansvarar för och har utvecklat Kistagrenens gestaltning sedan 2015. Tillsammans har vi bland annat utformat de här stödmurarna med mönstermatris som står färdiga vid Bromma Blocks. Mönstret kommer användas på alla stödmurskonstruktioner längs hela Kistagrenen. 

Läs mer
https://rundquist.se/
https://www.sll.se/tvarbanan-kista-helenelund