tuba.kolat@treeline.se
+46 (0) 73 802 45 19

Tuba Kolat

Planeringsarkitekt P/MSA

 

Utbildning: Fysisk planering MSc

Erfarenhet: 3 år

Nyckelkompetenser: Samhällsbyggnad – offentliga rum, stadsplanering och infrastruktur – planer och gestaltningsprogram, kvantitativa analysmetoder

Inriktning:

  • Erfarenhet av gestaltning i offentliga miljöer så som torg och infrastruktur
  • Gestaltningsprogram
  • Design avlösningar för att öka kvalitet av stadsmiljöer

 

 

 

Urval av framträdande uppdrag:

  • Medverkande planeringsarkitekt i Tvärbanan Kistagrenen, Trafikförvaltningen Region Stockholm, 2018 (pågående)
  • Medverkande arkitekt i Östra hamngatan och Holmtorget, Falun kommun, Gestaltningsprogram för centrala delar av Falun där kommunen önskar skapa attraktiva och trygga stadsrum, 2021 (pågående)
  • Medverkande planeringsarkitekt i gestaltningsprogram 2.0 Tvärbanan Kistagrenen, Trafikförvaltningen Region Stockholm, 2018–2020
  • Medverkande planeringsarkitekt i Gestaltningsprogram Spårväg i Uppsala, Region Uppsala Stockholm, 2021
  • Medverkande arkitekt i Jan Stenbecks i Torg i Kista för Detaljplan, Trafikförvaltningen, Region Stockholm 2020 – 2021