Tuba Kolat

Planeringsarkitekt P/MSA

tuba.kolat@treeline.se
+46 (0) 73 802 45 19

Tuba Kolat är planeringsarkitekt med stort intresse för social och miljömässig hållbarhet.
Hon fokuserar på hållbara designstrategier samt miljövänlig transportutveckling och policy. Hon söker alltid nya sätt att använda varje del av den byggda miljön som gator och andra strukturer, byggnader och den naturliga miljön för att uppnå en mer hållbar och livlig miljö som gynnar människors vardag.

 

 

 

Tuba är specialiserad på rumsliga och kvantitativa analysmetoder och GIS-verktyg och har god kunskap inom Autocad, 3D-modelleringsprogram som Sketch-up och Rhinoceros och Adobe-paketet (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign).