Rolf Lelieveld
Hydrolog

rolf.lelieveld@treeline.se
+46 (0) 76 778 42 42

Rolf är en civilingenjör från Nederländerna med passion för vatten och drivs att bidra till en hållbar framtid. Han gjorde sin kandidatexamen inom vägg- och vattenbyggnad i Nederländerna och sin master inom hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet. Under sina studier skaffade han sig internationell erfarenhet i Spanien, Singapore och Ecuador.
Rolf är en civilingenjör från Nederländerna med passion för vatten och drivs att bidra till en hållbar framtid. Han gjorde sin kandidatexamen inom vägg- och vattenbyggnad i Nederländerna och sin master inom hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet. Under sina studier skaffade han sig internationell erfarenhet i Spanien, Singapore och Ecuador.