SlussenProjekt info

Beskrivning


Slussen har varit en av Stockholms knutpunkter under flera hundra år. Redan 1642 byggdes den första slussen, den s.k Drottning Kristinas sluss. Slussen har uppgraderats och anpassats till rådande förhållanden under varje århundrade. Det Slussen som nu byggs om invigdes 1935. Slussen inkluderar förutom vattenreglering mellan Mälaren och Saltsjön även Stockholms näst största kollektivtrafik knutpunkt. Stockholms Stad är uppdragsgivare av detta multidisciplinära uppdrag som under bygghandlingsskedet är uppdelat i tre delar: Land, Vatten och Berg. Det nya Slussen är designat av arkitektfirman Foster + Partner. ELU Konsult AB är generalkonsult för deluppdragen Land och Vatten. Land inkluderar handelsytor,temporär busshållplats, kontors- och rekreationsytor mm på Södermalmssidan. Deluppdrag Vatten inkluderar kajer, sluss- och avbördningsfunktion, rekreationsytor på det blivande Slusstorget och i Gamla Stan mm.


Info


Treeline leder konsultgruppens projektering avseende framtagande av förslags- och bygg handlingar för delområde Land och Vatten. Uppdraget inkluderar ett flertal teknikområden inklusive konstbyggnad, geokonstruktion och geoteknik, arkitektur, installation, mekanik, trafik mm. Konsultgruppen består av sju konsultföretag och ca 200 ingenjörer och arkitekter. Bygghandlingar tas i huvudsak fram för utförandeentreprenad och utförs i samverkan med såväl beställlaren som entreprenören. Projekteringen i detta mycket komplexa uppdrag genomförs i 3D. Bygghandlingar tilldelas entreprenören i modellformat istället för traditionella ritningar. Treeline är anlitade av ELU Konsult AB.