Sidi Al Saiah husprojektProjekt info

Beskrivning


CM/CS geotekniker (byggstyrning/byggkontroll) för Sidi Al Saiah husproj ekt 40 km söder om Tripoli. 15000 lägenheter, offentliga byggnader och tillhörande infrastruktur på 850 hektar. Entreprenören var BCEG (Beijing Construction Engineering Group) med ca 4000 arbetare på bygget. Djuppackning med fallvikter utfördes för samtliga byggnader och det förekom upp till 9m fyllning. Kontinuerlig sättningsberäkning och sättningsuppföljning utfördes på utvalda byggnader. Föratt optimera packningsförfarandet genomfördes många provytor för fallviktspackningen och vibrations övervakning. SPT och provbelastningar verifierade packningen. Provtagning och labbanalys genom fördes kontinuerligt på bygget. Projektet omfattade också geoteknisk granskning av offentliga byggnader som skolor, sjukhus, moskeer, postkontor och polisstationer.


Info


Mikael Johansson var ansvarig geotekniker för byggplatsuppföljningen i 13 månader.