PROJEKTLEDARE INFRASTRUKTUR TILL STOCKHOLMS STAD

Typ
Infrastruktur

Plats
Stockholm

Beställare
Stockholms stad

Tjänst
Projektledning

Datum
2021 –

Status
Pågående

Team
Fredrik Rosén

 

Stockholm växer och Treeline har tecknat ramavtal med Stockholms stad för att bidra med projektledare till stadens infrastrukturprojekt.

Projekten är av varierande storlek och komplexitet och kan exempelvis röra sig om byggande av cykelbanor, gångstråk, renovering av befintliga konstruktioner samt större samverkansprojekt med till exempel Trafikverket eller Trafikförvaltningen.