Muchinga kraftstation i ZambiaProjekt info

Beskrivning


Kvalitetssäkring i fält för en detaljerad geoteknisk undersökning inför projektering av en 90m hög betongdamm, 7km kanaler, 16km tunnel samt en kraftstation. Övervakning av borrningar, SPT, provgropsgrävning, jord- och bergprovtagningar samt installation av djupa GV-rör. Uppdraget omfattade även kontroll av samtliga in-situ tester som vattenförlustmätningar, tester förelasticitetsmoduler, falling head och constant head samt analys av fältresultat.

Info


Mikael Johansson var ansvarig geotekniker på plats i fält under totalt 4 månader.