KvarnholmsförbindelsenProjekt info

Beskrivning


Utformning av två nya tunnelmynningar tillsammans med kopplingar till befintliga stråk och den nya stadsdelen på Kvarnholmen i Nacka. Den nya tunneln förbinderde centrala delarna av Nacka med den nya bron över Svindersviken som landar på Kvarnholmen. Tillsammans bildar tunneln, bron och en ny gång – och cykelförbindelse den nya Kvarnholmslänken för cyklister, fotgängare, kollektivtrafik och fordonstrafik. Bergytan vid tunnelmynningarnas fasader har klätts med gabioner, som skyddar trafikanter från fallande stenar, vatten och is. Kvarnholmslänken öppnades för trafik i juni 2016.


Info


Treeline, ÅF och Erik Andersson Arkitekter har anlitats av Nacka kommun i projektets design- och konstruktionsfas.