KVARNHOLMSFÖRBINDELSEN
Typ
Infrastruktur, arkitektur, landskapsarkitektur

Plats
Stockholm

Beställare
Nacka Kommun

Tjänst
Beställarstöd gestaltning

Datum
2014 – 2016

Status
Slutförd

Team
Treeline i samarbete med ÅF, Erik Andersson Arkitekter och Nacka kommun i projektets design- och konstruktionsfas.

 

Utformning av två nya tunnelmynningar tillsammans med kopplingar till befintliga stråk och den nya stadsdelen på Kvarnholmen i Nacka. Den nya tunneln förbinderde centrala delarna av Nacka med den nya bron över Svindersviken som landar på Kvarnholmen. Tillsammans bildar tunneln, bron och en ny gång – och cykelförbindelse den nya Kvarnholmslänken för cyklister, fotgängare, kollektivtrafik och fordonstrafik. Bergytan vid tunnelmynningarnas fasader har klätts med gabioner, som skyddar trafikanter från fallande stenar, vatten och Kvarnholmslänken öppnades för trafik i juni 2016.