KVARNHOLMSFÖRBINDELSEN
Typ
Infrastruktur, arkitektur, landskapsarkitektur

Plats
Stockholm

Beställare
Nacka Kommun

Tjänst
Beställarstöd gestaltning

Datum
2014 – 2016

Status
Slutfört

Team
Treeline i samarbete med ÅF, Erik Andersson Arkitekter och Nacka kommun i projektets design- och konstruktionsfas.

 

Uppgiften har varit att utforma två nya tunnelmynningar och dess anslutningar till befintliga stråk och till den nya stadsdelen på Kvarnholmen i Nacka. Den nya tunneln förbinder de centrala delarna av Nacka med den nya bron över Svindersviken som landar på Kvarnholmen. Tillsammans bildar tunneln, bron och gång- och cykelförbindelsen, nya Kvarnholmslänken för cyklister, fotgängare, kollektivtrafik och fordonstrafik. Bergytan vid tunnelmynningarnas fasader har klätts med gabioner, som skyddar trafikanter från fallande stenar och vatten. Kvarnholmslänken öppnades för trafik i juni 2016.