Förbifart StockholmProjekt info

Beskrivning


E4 Förbifart Stockholm är en ny motorväg vilken kommer att förbinda de södra och norra delarna av Stockholm och leda trafik på E4:an runt och förbi Stockholm. För att minska påverkan på känsliga natur- och kulturområden kommer 18 km av de totalt 21 km av vägen att förläggas i tunnel. Arbetet har påbörjats och byggnationen förväntas pågå under ca 10 år. När trafikleden öppnas för trafik kommer den att vara en av de längsta vägtunnlarna i världen. Läs mer här


Info


Daniel Andersson har sedan början av 2012 av haft en ledande roll vid projektering av E4 Förbifart Stockholm. Han har i den projekterande konsultorganisationen varit biträdande uppdragsledare med ansvar för upprättande av förfrågningsunderlag och övergripande tekniksamordning. Karl-Johan Tomczak har haft en specialistroll inom arkitektur och design i konstruktioner och anläggningar anslutna till E4 Förbifart Stockholm.