ANPASSNING TILL KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Typ
Infrastruktur

Plats
Phnom Penh, Kambodja

Beställare
Nordic Development Fund via Ministry of Rural Development. Underkonsult till Sweroad

Tjänst
Projektledning

Datum
2013 – 2014

Status
Slutfört

Medarbetare
Marcus Eek

De pågående klimatförändringarna påverkar många delar av samhället, infrastruktur är inget undantag. Intensivare regnperioder, längre perioder med nederbörd, långa torrperioder och kraftiga regnfall som kan resultera i erosionsskador är sådant som starkt kan påverka infrastruktur såsom väg- och järnvägsnät. Utvecklingsländer med begränsade finansiella resurser och svag infrastruktur är extra sårbara för klimatförändringar. Temperaturökningar leder till kraftigt ökad nederbörd i flera delar världen. Vissa regioner är helt avskilda från omvärlden under regnperioder då vägar är översvämmade och helt obrukbara under månader. Ökning av nederbörd i sådana regioner kan få katastrofala konsekvenser för samhället: begränsad tillgång till sjukvård, begränsad möjlighet till import och export etc. De redan sårbara regionerna blir ännu mer sårbara. Världsbanken, Asiatiska Utvecklingsbanken, Nordic Development fund m.fl. genomför en mängd projekt i utsatta regioner där infrastrukturen klimatsäkras.