patric.hagman@treeline.se
+46 (0) 70 597 78 21

Patric Hagman

Projekt- och byggledare

 

Utbildning: Teknisk linje – bygginriktning, Södertörnskolan, Oskarshamn

Erfarenhet: +35 år

Nyckelkompetenser: Projekt- och byggledning

Inriktning:

  • Projektchef och produktionschef med förmåga att bygga upp och leda framgångsrika organisationer, ofta med mångkulturella bakgrunder.
  • Van vid att driva tekniskt komplicerade och mångdisciplinära projekt och har utvecklat ett stort tekniskt kunnande inom tunnel-, bro-, kajbyggande såväl som geokonstruktioner och grundförstärkning.
  • Stor erfarenhet av att ha ekonomiskt ansvar, driva kontraktsfrågor, arbeta i samverkan med olika typer av beställare och verka i miljöer med många olika intressenter.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Projekteringssamordnare konstbyggnader Kistagrenen (pågående)
  • Byggledare för Förbifart Stockholm
  • Projektledare nytt logistikcenter Arlanda. Bredning Kolstadvägen, nytt VA, dagvatten, kraft och fjärrvärme.
  • Projekt- och byggledare för Ny Kapselbro, 122m med 2 stöd i vatten.
  • Betongtråg för ny tunnelnedfart. Forsmark.