Mikael Johansson

Senior geotekniker

Utbildning: Civilingenjör, Väg och Vatten

Erfarenhet: 19 år

Nyckelkompetenser: Geoteknisk byggkontroll och byggplatsuppföljning, jordförstärkning & stabilisering, projekteringsledning, stabilitet- och sättningsberäkningar, djuppackning, fyllningsdammsprojektering, dammsäkerhetsutvärderingar.

Inriktning:

  • Gedigen erfarenhet inom geoteknik och vattenbyggnad i alla skeden av byggprocessen – från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar
  • Har jobbat som geoteknisk specialist och uppdragsledare i många olika typer av bygg- och infrastrukturprojekt, exempelvis järnvägar, broar, dammar, gruvor, vägar och hus.
  • Har arbetat utomlands i 3-4 år med olika typer av infrastrukturprojekt

Urval av framträdande uppdrag:

  • Svenska Kraftnät – Söderåsen till Barsebäck (pågående)
  • Huddinge kommun – Kv Fabriken och Förrådet (pågående)
  • Vaxholms kommun – Vaxholms hamn och kaj 2019 – 2020
  • Trafikverket – Tpl Roslags Näsby 2016 – 2019
  • Vattenfall – Seitevare kraftverk, 2014 – 2019