Mikael Johansson

Civilingenjör Väg- Och Vattenbyggnad / Uppdragsledande Geotekniker

mikael.johansson@treeline.se
+46 (0) 70 387 91 41

Mikael Johansson har mångårig konsulterfarenhet av infrastrukturprojekt inom både geoteknik och vattenbyggnad, varav 3-4 år stationerad utomlands. Mikael har jobbat med allt från tidiga utredningar till färdiga bygghandlingar samt byggplatsuppföljning och har en bred erfarenhet av många olika typer av infrastrukturprojekt som t.ex. järnvägar, broar, dammar, kraftledningar, farleder, gruvor, vägar och hus. I projekten har Mikael jobbat som specialist, uppdragsledare och projekteringsledare.