Markus Eek De Geer

Högskoleingenjör Samhällsbyggnad / Projekt och Uppdragsledare

markus.eek@treeline.se
+46 (0) 70 318 03 91

Markus är en mycket erfaren projekt- och projekteringsledare med drygt 20 års erfarenhet inom samhällsbyggnad. Hans mångåriga erfarenhet av uppdragsledning av stora projekt i Sverige, såsom Citybanan och Slussen, kombinerat med projektledning av ett flertal stora infrastruktur- och exploateringsprojekt utanför Sveriges gränser gör honom till en stark ledare med brett kunnande och stor vana att leda såväl små som stora organisationer mot gemensamma mål. Markus har arbetet i de flesta projektfaserna: från idéstudie till produktion. Han har även flerårig erfarenhet som beställare och entreprenör samt god uppfattning och kunnande om de flesta ingående teknikområdena inom samhällsbyggnad sektorn.

Affärsutveckling och verksamhetsledning är andra områden där Markus har gedigen erfarenhet. Under 2008 startade han WSP Libya och ledde företaget som dess VD fram till slutet av 2010. När Markus lämnade över ledningen av företaget hade det ca 70 anställda och en omfattande projektportfölj.

Förutom i Sverige har Markus även genomfört investeringsprojekt i bland annat Libyen, Estland, Förenade Arabemiraten, Afghanistan, Pakistan, Maldiverna och Kambodja.