Lovisa Näswall, VD

Senior Landskapsarkitekt LAR/MSA

lovisa.naswall@treeline.se
+46 (0) 70 304 11 21

Lovisa är Landskapsarkitekt LAR/MSA med över 15 års erfarenhet inom gestaltning och projektledning i främst offentliga miljöer så som gator, torg och infrastruktur. Lovisa har även erfarenhet som chef efter 2,5 år som gruppchef på WSP. Lovisa har stort intresse av att leda och utveckla såväl människor som projekt. Under senare år har hon främst arbetat som ansvarig Landskapsarkitekt i tidiga skeden i form av landskapsanalyser och gestaltningsprogram. Ett exempel på nyligen avslutat uppdragär Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för höghastighetsjärnvägen mellan Jönköping-Malmö, där Lovisa varit ansvarig för landskapsanalys enligt metodiken ”Landskapskaraktärsanalys”.
Lovisa ansvarade även för det teknikövergripande arbetet med att identifiera möjliga lägen för stationer och sträckningar för kalkyl. Fler exempel på projekt är uppdragsansvarig för delprojektet ”Vägledning för gaturummens gestaltning” inom tätskiktsrenoveringen av Sergels Torg, delprojektansvarig för gestaltningsprogrammen för Södra Väsjönsamt Edsbergs Sportfält i Sollentuna kommun, ansvarig arkitekt för vägplanens gestaltningsprogram för Ekerövägen genom Drottningholm samt Förbifart Stockholms tunnelmynningar på Lovön.