Lovisa Näswall, VD

Senior Landskapsarkitekt LAR/MSA

 

Utbildning: Landskapsarkitekt MSc

Erfarenhet: 17 år

Nyckelkompetenser: Landskapsarkitektur – offentliga rum, Stadsplanering och infrastruktur – planer och gestaltningsprogram, Projekt- och processledning, Teamutveckling.

Inriktning:

  • Gedigen erfarenhet av projektledning och gestaltning i främst offentliga miljöer så som gator, torg och infrastruktur.
  • Landskapsanalyser och gestaltningsprogram, gärna i tidiga skeden.
  • Samordnande roller med helheten i fokus. Hållbart, vackert, funktionellt.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Sakkunnig Landskapsarkitekt Tvärbanan Kistagrenen, Trafikförvaltningen Region Stockholm 2018 (pågående)
  • Projekteringsledare Jan Stenbecks i Torg i Kista för Detaljplan, Trafikförvaltningen Region Stockholm 2020 – 2021
  • Strategiska arkitekturtjänster åt Trafikverket, t ex utvärdering av Oxbergstävlingen, strategi för Trafikverket som tävlingsarrangör, framtagande av ny gestaltningshandbok mm. 2020 (pågående)