Karl-Johan Tomczak

Landskapsarkitekt LAR/MSA/KKH Projektledare

 

Utbildning: Landskapsarkitekt MSc

Erfarenhet: 20 år

Nyckelkompetenser: Stadsplanering, landskapsarkitektur, infrastruktur, projektledning

Inriktning:

  • Mångårig erfarenhet inom gestaltning och projektledning för publika miljöer, stadsplanering och infrastruktur.
  • Arbetar gärna med att leda gestaltningsarbetet i komplexa projekt och planeringssammanhang, samt driver samarbetsprocesser mellan berörda parter.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Gestaltningsansvarig projektledare för Tvärbanan Kistagrenen (pågående)
  • Spårväg i Uppsala; Processledare och specialist inom stadsbyggnad och gestaltning (pågående)
  • Klarabergsgatan och Sergels Torg; Ansvarig landskapsarkitekt vid renoveringen av Klarabergsgatan, Hamngatan och Sergels torg i centrala Stockholm.
  • Spårväg syd, Specialist och ansvarig för gestaltning. Utveckling av koncept och framtagande av programhandling för sträckningen Älvsjö – Flemingsberg. Planläggning enligt järnvägsplan.
  • Överdäckning av Norra Stationsområdet, Ansvarig landskapsarkitekt vid gestaltningen av tunnelmynningar, broar, gång- och cykelvägar, stadsmiljöer och parker i samband med byggnationen av en ny stadsdel i Stockholm.
  • Förbifart Stockholm, Specialist samt ansvarig landskapsarkitekt i arbetet med planering och utformning av det största pågående vägprojektet i Sverige.