Karl-Johan Tomczak

Senior Landskapsarkitekt LAR/MSA / Uppdragsledare

karl-johan.tomczak@treeline.se
+46 (0) 70 227 49 04

Karl-Johan Tomczak är Landskapsarkitekt LAR/MSA/KKH med mångårig erfarenhet inom gestaltning och projektledning för publika miljöer, stadsplanering och infrastruktur.

Han arbetar gärna med att leda gestaltningsarbetet i komplexa projekt och planeringssammanhang, samt driver samarbetsprocesser mellan berörda parter. Exempel på uppdrag är gestaltningsansvar för delar av Norra Stationsområdet i Stockholm, ansvarig landskapsarkitekt i renoveringen av Sergels torg och Klarabergsgatan samt gestaltningsansvarig projektledare för Tvärbanans Kistagren. 

 

Karl-Johan har medverkat i formgivningstävlingarna Synergy City: Shanghai, Bro över Älandsfjärden och Träbro över Virserumsån, alla vinnande förslag

Karl-Johan har arbetat med regionplanering i Nordafrika och har ytterligare internationell erfarenhet. Projekten har omfattat samhälls- och stadsplanering samt utformning av stadsmiljöer och infrastruktur.