jens.sjolin@treeline.se
+46 (0) 76 790 71 25

Jens Sjölin

Uppdrags- & Projektledare, Tidsplanerare

 

Utbildning: Byggnadsingenjörsprogrammet, HIG

Erfarenhet: 15 år

Nyckelkompetenser: Uppdragsledning, projektledning, tidsplanering

Inriktning:

  • Jens har erfarenhet från flera omfattande och komplexa uppdrag i roller som uppdragsledare, projektledare, teknikledare och tidplanerare i infrastrukturprojekt.
  • Van att hantera kommunikation och styra projektteam i både större och mindre skala.
  • Erfarenheter från att arbeta i flera affärskulturer och länder. Lugn, sansad och arbetar metodiskt utifrån kontraktsdokumenten.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Projektledare, Malungs Elnät AB, Uppgradering av Tandådalen station, Sweco Sverige AB, pågående
  • Biträdande uppdragsledare, Svenska kraftnät, 400kV kraftledningsprojekt i Stor-Stockholm Väst (SSV), 2020-2021.
  • Design manager, Eltel Networks TE AB, 500kV kraftledning Ksani – Stepantsminda, Georgien, 2019-2020