jakop.wiberg@treeline.se
+46 (0) 76 783 44 33

Jakop Wiberg

Projektcontroller

 

Utbildning: Redovisningsekonom

Erfarenhet: +30 år

Nyckelkompetenser: Projektledning, ekonomistyrning, affärsutveckling

Inriktning:

  • Uppdragsledare och projektcontroller,
    ansvarig för ekonomifunktionen.
  • Lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom industri- och installationsverksamheter. Alltid med ekonomibakgrunden som bärande del och alltid med förändringsarbete i projektform som del i uppdragen.
  • Med ledar- och ekonomierfarenhet kommer uppdragsledare- och projektcontrollerfunktioner ligga nära till hands.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Biträdande uppdragsledare Exploatering PreZeros återvinningsanläggning i Högdalen (pågående)
  • Projektcontroller Södertälje sluss och kanal. Ett kapacitetshöjande projekt som är av avgörande betydelse för Trafikverket och regeringens “Nationell plan för transportinfrastrukturen 2018-29”
  • I tidigare uppdrag: VD Solna Pressgjuteri (industriellt aluminium- och zinkgjuteri) med uppdrag att modernisera organisation och ledarskap med fokus på kvalitet i ett gammalt familjeföretag (2003–2007)