GDPR – TREELINE CONSULTING AB OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY

Så här behandlar Treeline Consulting AB företags- och personuppgifter.

KUND OCH UNDERKONSULT

Treeline Consulting AB behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster. Exempel på detta det kan vara utvärdering eller kvalitetssäkerhetsarbete. Treeline Consulting AB använder även uppgifter för kundvård och kundevent.

Personuppgifter vi registrerar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning.
För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Treeline Consulting AB, org. Nr 556930–1566, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom att kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

För att fullgöra ett avtal

Vi använder uppgifter vid fakturerings, administration i uppdraget samt kommunikation via epost.
För att uppfylla rättsliga intressen Treeline Consulting AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget. Personuppgifter sparas enligt ansvarstiden i ABK09, i 10 år eller så länge vi ser möjlighet till fortsatt samarbete vid tilläggsbeställningar. Vi sparar även uppgifter som framkommit vid fakturering enligt bokföringslagen och skattefrågor.

Efter en intresseavvägning

Exempel på detta är bland annat relationsbyggande/kundvård och inbjudan till event, både till potentiella och gamla kunder.

REKRYTERINGAR

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Treeline Consulting AB av personer som arbetar med aktuell rekrytering. Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer dina personuppgifter att raderas.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV, -portfolio, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

WEBBPLATS

Treeline Consulting AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall låta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.
Den enskildes rättigheter

Treeline Consulting AB åtar sig att ansvara för att dina rättigheter tillvaratas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Detta innebär att du oavsett om du är kund, underkonsult, rekryt, leverantör eller anställd alltid har rätt att:
Få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Treeline Consulting AB verksamhet.

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du kontakta oss för att få dina uppgifter justerade.

Begära att vi raderar eller begränsar dina personuppgifter om de inte längre är relevanta för de ändamål de samlats in för och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
Begära att du ska få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och läsbart format och få dem överförda från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Återkalla ditt samtycke till att Treeline Consulting AB behandlar dina personuppgifter.
Om du inte vill att dina uppgifter ska användas i marknadsföringssyfte som vid mailutskick till kundevent vänligen kontakta så avregistreras du från dessa utskick.

Kontakt gärna oss om ni har vidare frågor genom att mejla info@treeline.se

VARNING

Innehållet på denna webbplats görs tillgänglig för allmänheten för informationsändamål.
Denna webbplats innehåller länkar till tredjepartswebbplatser som Treeline Consulting AB inte har någon kontroll över.

Treeline kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda webbplatsen mot datavirus eller andra hot. Treeline garanterar dock inte att denna webbplats är fri från sådana skadliga program och fraskriver sig något ansvar för eller ansvar relaterat till förlust på grund av skadliga program som mottas från webbplatsen eller med hjälp av filer som laddats ner från webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig
Företagsnamn: Treeline Consulting AB
Organisationsnummer: 556930–1566
Kungsbroplan 2
11227 Stockholm
Sverige

Telefon: +46 (0) 76 775 60 01
E-post: info@treeline.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2020-03-11.