Fredrik är en målinriktad projektledare med stort intresse för samhällsutveckling och med drygt 5 års erfarenhet inom infrastruktur-och samhällsbyggnadsprojekt. Sedan 2013 har han arbetat inom konsultbranschen och varit engagerad som projektledare i olika samhällsbyggnads och transportprojekt i utvecklingsländer. Till exempel för projekt i Rwanda, Kambodja, Myanmar och Vietnam. Fredrik har även arbetat med affärsutveckling mot potentiella kunder och nya marknader.
Fredrik är för närvarande (sedan 2017) biträdande uppdragsledare / projekteringsledare vid ombyggnationen av Nya Slussen i Stockholm. Fredrik arbetar även deltid som tidplanerare för E4 Förbifart Stockholm.