Fredrik Rosén

Projekt- och uppdragsledare

 

Utbildning: Samhällsplanerarprogrammet, Kandidatexamen, Uppsala universitet
Byggnadsingenjör mark och vatten, YH-Nackademin, 2020-pågår

Erfarenhet: 8 år

Nyckelkompetenser: Projektledning, tidplanering, samhällsplanering, infrastruktur

Inriktning:

  • Målinriktad projektledare med stort intresse för samhällsutveckling och erfarenhet av projekt- och uppdragsledning från stora och små infrastruktur-och samhällsbyggnadsprojekt i Sverige och utomlands.
  • Erfarenhet som projektledare i olika samhällsbyggnads och transportprojekt i utvecklingsländer, exempelvis Rwanda, Kambodja, Myanmar och Vietnam.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Biträdande uppdragsledare, Nya Slussen delområde Land, Exploateringskontoret, Stockholm, 2017 (pågående)
  • Projektledare infrastrukturprojekt, Trafikkontoret, Stockholm, 2021 – pågående
  • Tidplanerare, E4 Förbifart Stockholm Trafikplats Hjulsta, Trafikverket, Stockholm, 2018-2019
  • Projektledare, Klimatanpassningar i transportsektorn, Ministry of Rural Development, Kambodja, 2015-2017