fredrik.andersson@treeline.se
+46 (0) 70 359 00 63

Fredrik Andersson

Treeline Norr AB, VD
Senior projekt- och uppdragsledare

 

Utbildning: KY-utbildning Mätnings- & Kartteknik, Härnösand

Erfarenhet: 22 år

Nyckelkompetenser: Projektledning, Planprocess Väg/Järnväg, AMA/Förfrågningsunderlag, Kalkyl, Väg- & Gatutformning, Markbyggnadsteknik

Inriktning:

  • Lång och gedigen erfarenhet inom uppdrags- och projektledning, främst infrastruktur och exploateringsprojekt
  • Gedigen erfarenhet som ledare/chef, utveckling av projekteringsverksamheter och arbete i ledningsgrupper samt målstyrning av verksamheter
  • Specialistkompetens inom väg- och markutformning, samt förståelse och kunnande inom planprocessen för framför allt infrastrukturprojekt

Urval av framträdande uppdrag:

  • Teknikstöd vägutformning gällande uppdatering av VGU-guiden kap 6. 2021 – pågående
  • Uppdragsledare för JP/SH för Ostkustbanan delen Dingersjö-Kubikenborg, Trafikverket Region Mitt 2020 – 2021
  • Uppdragsledare för E14 framtida läge i Sundsvall, Trafikverket Region Mitt 2018 – 2021
  • Uppdragsledare för projektering av exploateringsområde Högåsvillorna Vemdalen, 2018 – 2019
  • Uppdragsledare/Tekniksamordnare för E16 Borlänge-Djurås, 2012–2018
  • Biträdande uppdragsledare/Teknikansvarig vägutformning gällande E4 Sundsvall delen bro över Sundsvallsfjärden 2009 – 2010