erik.nordgren@treeline.se
+46 (0) 70 272 34 00

Erik Nordgren

Treeline Norr AB
Senior projekt- och uppdragsledare

 

Utbildning: Civilingenjör väg och vatten

Erfarenhet: 17 år

Nyckelkompetenser: Uppdrag- och projektledning, Infrastruktur, Exploateringsprojekt, Kommunala planprocesser, Översiktlig- och Strategiskplanering.

Inriktning:

  • Mycket erfaren inom uppdrags- och projektledning, främst planering-, exploatering- och infrastrukturprojekt.
  • Har arbetat i de flesta projektfaserna, från översiktlig- och strategiskplanering, idéstudier, detaljplanering till projekteringsledning.
  • Trygg i sin ledarroll med ett brett kunnande både stora som mindre projekt. Erfarenhet av stadsbyggnad och kommunal planering, har kommunal chefserfarenhet.
  • Flerårig konsulterfarenhet, samt internationell erfarenhet från planeringsprojekt i Libyen

Urval av framträdande uppdrag:

  • Projektledare Söderhamnsporten, planering, projektering och byggande av en ny stadsdel.
  • Söderhamnskommun. 2020-pågående.
    Uppdragsledare Bromma blocks, beställare exploateringskontoret Stockholms stad. 2019–2020.
  • Projektledare Översiktsplan Bollnäs kommun 2011–2015.
  • Gruppledare planeringsavdelningen Bollnäs kommun 2016–2018.