Elisabeth Rågdahl

Landskapsarkitekt LAR/MSA

 

Utbildning: Landskapsarkitekt MSc

Erfarenhet: 13 år

Nyckelkompetenser: Landskapsarkitektur, Offentliga rum, Stadsplanering, Infrastruktur, Vegetations- och dagvattendesign, Ekosystemtjänster, Skolmiljöer, Bostadsmiljöer.

Inriktning:

  • Erfarenhet av gestaltning och projektering i offentliga och privata miljöer så som gator, torg, infrastruktur, bostadsgårdar och skolmiljöer.
  • Landskapsanalyser och gestaltningsprogram.
  • Teknikansvarig landskapsarkitekt.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Övre Bryggårdsgärdet – vidareutveckla och implementera gestaltningen av det offentliga rummets allmänna platser i stadsdelen, Norrtälje kommun, 2022 (pågående)
  • Sakkunnig Landskapsarkitekt Tvärbanan Kistagrenen, Trafikförvaltningen Region Stockholm, 2018 (pågående)
  • Jan Stenbecks Torg Systemhandling, Trafikförvaltningen för Stockholms stad 2021 (pågående)
  • Gestaltningsprogram 2.0 Tvärbanan Kistagrenen, Trafikförvaltningen Region Stockholm, 2015-2020
  • Tvärbanan Kistagrenen Trafikförvaltningen Region Stockholm, bygghandling: grönstruktur och gångpassager, Norra Ulvsunda till Bromma flygplats, 2017–2020