Elisabeth Rågdahl

Landskapsarkitekt LAR/MSA

elisabeth.ragdahl@treeline.se
+46 (0) 76 677 67 82

Elisabeth Rågdahl är Landskapsarkitekt LAR/MSA med över tio års erfarenhet av gestaltning i småskaliga och storskaliga stadsmiljöprojekt. Projekten omfattar offentliga miljöer, parker, torg, bostadsmiljöer, skolor, rekreationsområden, väg- och trafikmiljöer och spårväg. Uppdragen är utförda som utredningar, analyser och idéskisser i tidiga skeden liksom projektering och bygghandlingar i genomförandeskede. Elisabeth arbetar gärna med utformning av hållbara vegetations- och dagvattenlösningar i täta stadsmiljöer.

Exempel på uppdrag är gestaltningsansvar och ansvar för landskapsprojekteringen i tvärbanans Kistagren.

Elisabeth har medverkat i projektet ”Strandskogen” som nominerades till Sienapriset 2017 för årets bästa utemiljö. Strandskogen är en otillgänglig och ekologiskt komplex natur och samtidigt en del av ett stadsutvecklingsprojekt i Täby.