Davy Prieur

Projektchef

 

Utbildning: Civilingenjör, Väg och Vatten

Erfarenhet: 18 år

Nyckelkompetenser: Projekt- och projekteringsledning, infrastruktur, broar, tunnlar, kontrakt, organisation, samverkan

Inriktning:

  • Projektchef och produktionschef med förmåga att bygga upp och leda framgångsrika organisationer, ofta med mångkulturella bakgrunder.
  • Van vid att driva tekniskt komplicerade och mångdisciplinära projekt och har utvecklat ett stort tekniskt kunnande inom tunnel-, bro-, kajbyggande såväl som geokonstruktioner och grundförstärkning.
  • Stor erfarenhet av att ha ekonomiskt ansvar, driva kontraktsfrågor, arbeta i samverkan med olika typer av beställare och verka i miljöer med många olika intressenter.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Projekteringssamordnare konstbyggnader Kistagrenen (pågående)
  • Produktionsspecialist hos Trafikverket (pågående)
  • Blockchef lansering, Getingmidjan 2019
  • Projektchef, Förbifart Stockholm, Trafikplats Hjulsta Södra, 2017 – 2019
  • Projektchef intunnling Värtabanan, Albano, 2016-2017