david.holm@treeline.se

+46 (0) 73 842 82 23

David Holm

Projekt- och uppdragsledare

 

Utbildning: MSc Civilingenjör, samhällsbyggnad

Erfarenhet: 10 år

Nyckelkompetenser: Projekt- och projekteringsledning, produktions- och byggledning, infrastruktur, broar, tunnlar, kontrakt, organisation, samverkan, inköp

Inriktning:

  • Erfaren projekt- och projekteringsledare inom väg, järnväg och infrastruktur för energisektorn, både i rollen som beställare och som entreprenör.
  • Har arbetat med strategisk ledning, produktionsledning, planering, upphandling och kontraktsuppföljning/compliance i flera stora projekt, exempelvis Västlänken och Getingmidjan och Förbifart Stockholm.
  • Trivs i komplexa projekt som kräver samverkan mellan beställare, entreprenörer och konsulter med erfarenhet av olika skeden, från idéstudie till produktion samt med förberedande förvaltning. Davids drivkraft är att hjälpa till att leverera en ökad samhällsnytta.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Projekt- och byggledare, Kv4 Bålsta logistikcenter 2020 – 2021
  • Contract and claim Manager, Getingmidjan i Stockholm 2019 – 2021