David Holm
MSc Samhällsbyggnad geoteknik / Projekt och Uppdragsledare

david.holm@treeline.se

+46 (0) 73 842 82 23

David är en erfaren projekt- och projekteringsledare med drygt 10 års erfarenhet inom samhällsbyggnad. David har arbetat i olika ledande roller i flertal stora projekt både inom väg järnväg och infrastruktur för energisektorn, både som entreprenör och som beställare. Några projekt att nämna är Västlänken, Getingmidjan, Markbyggden 1 och Förbifart Stockholm. I nämnda projekt har David arbetat med strategisk ledning, produktionsledning, planering, upphandling och kontraktsuppföljning/compliance.

David har arbetat från idéstudie till produktion samt med förberedande förvaltning. Komplexa projekt som kräver samverkan mellan beställare, entreprenörer och konsulter har varit Davids intresse och drivkraften är att hjälpa till att leverera en ökad samhällsnytta.