Daniel Andersson

PhD Geologi / Uppdragsledare inom Infrastruktur

daniel.andersson@treeline.se
+46 (0) 72 545 21 94

Daniel är Fil Dr i geologi med inriktning på sedimentära bergarter kopplade till oljeindustrin. I sitt doktorandprojekt studerade han bergarter i fält och från kärnprov i Sydafrika och USA. Innan Daniel påbörjade sina geologistudier var han verksam inom entreprenadsidan som arbetsledare och platschef under åtta år.

Sedan 2008 har han varit engagerad i olika projekt med fokus på projektering av tunnlar och andra konstruktioner i berg. Daniel har utöver projektering av bergkonstruktioner också varit verksam som tekniksamordare och uppdragsledare i ett flertal projekt, huvudsakligen infrastrukturprojekt. Citylink – en TBM-borrad installationstunnel under Stockholm, E4 Förbifart Stockholm -en ny motorvägstunnel vilken förbinder södra och norra delarna av Stockholm är exempel på projekt där Daniel haft en ledande roll.

Daniel är för närvarande övergripande uppdragsledare i projekt Slussen i Stockholm. Tillsammans med kollegor från Treeline är Daniel del av den konsultgrupp vilken består av över 200 ingenjörer och arkitekter från sju olika konsultföretag som projekterar detta 11 miljarder kronors multidisciplinära projekt.