Daniel Andersson

Projekt- och uppdragsledare

 

Utbildning: fil. dr Geologi

Erfarenhet: mer än 20 år

Nyckelkompetenser: Projekt- och uppdragsledning, projekteringsledning, projektering i berg, Infrastruktur, Samverkan, geologi, byggteknik

Inriktning:

  • Lång erfarenhet av uppdragsledning och tekniksamordning i stora multidisciplinära infrastrukturprojekt, exempelvis Slussen, Förbifart Stockholm och Citylink.
  • Gedigen utbildning och erfarenhet inom geologi och lång erfarenhet av att leda projektering av tunnelprojekt och andra projekt inom bergteknik.
  • Har tidigare varit verksam som platschef och arbetsledare på entreprenadsidan under åtta år.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Uppdragsledare, Projekt Slussen, Stockholms stad, 2016 (pågående)
  • Uppdragsledare, teknikansvarig Förbifart Stockholm, Trafikverket, 2012 – 2016
  • Projektering inom bergteknik i flertal uppdrag åt Banverket, Trafikverket, Svenska Kraftnät, SL mfl 2008-2012