Christofer Hök

Projekt- och Uppdragsledare

christofer.hok@treeline.se
+46 (0) 70 893 25 51

Christofer Hök har under de senaste 10 åren arbetat med projektutveckling, projektledning och med processutveckling/kvalitetssäkring inom olika byggprojekt i Sverige. Innan dess arbetade han under 10 år med internationella projekt inom infrastruktur och husbyggnad. Han arbetar gärna i samverkan och drivs av att skapa smarta projekt och samarbeten där resurserna används till att uppfylla projektmål, profilera projekt och att skapa engagemang delaktighet hos slutanvändare och bland medarbetare. Under de senaste fyra åren har Christofer arbetat för NCC för att utveckla inkluderande renoveringsprojekt i utsatta områden i samverkan med allmännyttor. Just arbetsformen samverkan har givit förutsättningar för nya anslag för lösningar i utsatta bostadsområden. 

Christofer har även fem års erfarenhet från verksamhetsutveckling och har genomfört verksamhetsrevisioner, utvecklingav metoder och verktyg för riskhantering i byggprojekt och ISO-certifiering gällande kvalitet och miljö. Det har givit honom en solid förståelse för processtyrning i projekt. Slutligen har han tidigare arbetat internationellt på Balkan, i Ryssland och i Nordafrika med engelsk-och franskspråkiga beställare.