Christofer Hök

Projekt- och Uppdragsledare

 

Utbildning: Fil kand. Statsvetenskap, Stockholms Universitet.

Erfarenhet: Mer än 20 år

Nyckelkompetenser: Projektledning, samverkan, Verksamhetsutveckling/processutveckling, Riskhantering.

Inriktning:

  • Projektutveckling, projektledning och med processutveckling/kvalitetssäkring inom olika byggprojekt
  • Arbetar gärna i samverkan och drivs av att skapa smarta projekt och samarbeten där resurserna används till att uppfylla projektmål, profilera projekt och att skapa engagemang delaktighet hos slutanvändare och bland medarbetare
  • Utveckling av metoder och verktyg för riskhantering i byggprojekt och ISO-certifiering gällande kvalitet och miljö.

Urval av framträdande uppdrag:

  • Uppdragsledare Projektering, Delområde Vatten, Nya Slussen 2018-2020